Služby

Kožné alergologicé testy

Kožné testy sa robia pacientom s atopickým ekzémom. Trvajú 3 dni, prvý deň sa testy nalepia, druhý deň zlepia a na štvrtý deň odpočíta reakcia. Pacient nesmie 5 dní pred testami užívať antihistaminiká, t.j. protialergické lieky, ani počas doby testovania. Testy sa lepia na chrbát, ktorý sa nesmie počas testovania umývať a tiež by nemal pacient vykonávať fyzickú aktivitu. Na testy sa treba objednať.

Quaternium 15

Dovŕicil 200, Preventol D 1, N-(3-chloroallyl)hexaminium chloride, methanamine-3-chloroallylochloride, 1-(3-chlorallyl)-3,5,7-triaza-1-azoni-aadaman tanchlorid
Používa sa ako konzervačná látka (7. najčastejšia) v mnohých prípravkoch na osobnú hygienu a v kozmetických prípravkoch. Pôsobí proti širokej škále baktérií a plesní. Môžeme sa s ňou stretnúť i v liečivách na vonkajšie použi­tie ako sú masti, krémy a lóciá. Okrem toho sa veľmi často používa jako konzervačné činidlo aj v priemysle - v latexových farbách , v polifúrach, v lepidlách, tmeloch a pod.)

Poznámka: Quaternium 15 je látka, ktorá uvoľfiuje formaldehyd, preto môže byť kontaktná alergia vyvolaná nielen látkou samotnou, ale v niektorých prí­padoch ju môže vyvolať práve uvoľnený formaldeliyd.

 

Isopyl-fenyl-para-fenylendiainin

Synonymá a iné názvy:
Isopropylfenylparafenylendiamin, IPPD, Santoflex IP, Isopropyl-fenyl- parafenyléndiamín, Flexone 3C, Permanex IPPD, Isopropy! O PPD,Akrochem, Antioxidant PD1, Anto .H", N-isopropyl-N' -fenyl-parafenylendiaminum, Antioxidant 4010 NA.

IPPD sa nachádza prakticky vo všetkých výrobkoch z čiernej a šedej gumy, pretože sám farbí materiály na čierno. Pridáva sa v procese vulkanizácie do gumy predovšetkým u výrobkov silne namáhaných, aby sa zabránilo jej predčasnému starnutiu. Vyskytuje sa napr. v pneumatikách, dušiach, kli­nových remeňoch, dopravníkových pásoch, gumičkách stieračov do áut, tes­neniach, zátkach, hadiciach, kábloch, gumových koberčekoch, potápačských maskách a čižmách z čiernej gumy. Skupinová precitlivenosť možná s farbami na báze parafenyléndiamínu, s niektorými textilnými farbami ( azofarbivá ) a sulfonamidmi.

 

Chlorid kobaltnatý

Synonymá a iné názvy:
Chlorid kobaltnatý, Cobaltosi chloridum, Cobalt chloride.6H20, Cobalt blue.

Kobalt je súčasťou alebo prímesou mnohých kovov, vrátane drahých kovov. Soli kobaltu sa používajú v mnohých remeslách, priemysle a tiež v domác­nosti. Alergia môže byť vyvolaná malým, už stopovým množstvom kovu. Samostatne sa vyskytuje ako súčasť farieb a glazúr na sklo a porcelán, ako súčasť tvrdidiel niektorých živíc, v chemických hnojivách, cemente. Pretože kobalt väčšinou sprevádza iné kovy (nikel a chróm ), môžeme sa s alergiou na kobah stretnúť po kontakte s bižutériou, zipsami, pútkami, rámami oku-iiarov.šperkami, príbormi, sponkami, natáčkami na vlasy, mincami, dverový­mi kľučkami, dáždnikmi, hosinkami, náprstkami, ihlami, nožnicami, a inými kovovými nástrojmi z ušľachtilej ocele (lekárske a stomatologické nástroje) Skupinová precitlivenosť častá s niklom a chrómom.

 

Budesonid

Synonymá a obchodné názvy llelmv:
Apulein, Budenofalk, Easi-Cort, Entocort, Giona Easyhaler, Infiammide, Miflonid, Pulmicort, Rhinocort, Symbicort, Tafen

Ide o veľmi rozšírený kortikosteroid (glukokortikoid). Lieky s touto účinnou látkou sa používajú najmä k liečbe alergickej nádchy a astmy. Liek je spravidla vo forme, ktorá umožňuje jeho miestne podávanie: nosový sprej alebo roztok u alergickej nádchy, práškový alebo aerosólový inhalátor pre liečbu astmy. Pozor - glukokortikoidy potlačujú alergickú reakciu, preto je dôležité hodnotiť iba pozdnú reakciu (za 72 alebo 96 hodín). Skupinová precitlivenosť: amcinonid.

 

Neomyein

Synonymá a obchodné názvy liekov:
Neomycínsulfát, Neomyein, Bykomycin, Ecomytrin, Efflumycin, Framycetin, Fradiomycin, Framykoin, Hydrocortimycin, Myacine, Mycifradin, Myacyne , Nebacetin, Neodecylin, Neomin, Neolate, Neosporin, Nivemycin, Panamycon, Pimafucort, Pimavecort, Polybactrin, Soframycin, Vagicilin, Voion A, Vonamycin


Ide o veľmi rozšírené antibiotikum vo forme krémov, zásypov a mastí na miestne liečenie kožných infekcií a drobných poranení, môže byť súčasťou očných a nosových kvapiek a mastí. Ďalšie lieky ktoré obsahujú toto antibi­otikum , mávajú obvykle vo svojom názve písmeno .N" (napr. Synaiar N..) Pozor - možná skupinová precitlivenosť napr. streptomycín, gentamycín, kanamycin, bacitracin a iné.

 

Epoxidová živica

Synonymá a iné názvy:
epoxidová živica, 4,4-isopropylidene-diphenolepichlorohydrin, d i g i y c i d y I ether, Bisphenol A, Epichlorhydrin, Diphenylpropane, 8-chloropropylen oxid Resina epoxidi, Araidit i MY 740

Pre pacientov s alergiou na epoxidy je nebezpečný najmä kontakt s nevytvrd-nutým alebo nedokonale vytvrdnutým epoxidom. Epoxidové živice sa použí­vajú hlavne v elektrotechnickom priemysle pri výrobe izolačných materiálov, káblov, odporov a elektroprístrojov, pri výrobe ortopedických protéz, umelého chrupu, a okuliarov, ako impregnačné a tmeiiace materiály ako spojivo v lepidlách na kovy, kovové fólie, dlaždice a drevo ( väčšinou dvojzložkového typu, ale tiež ako jednozložkové), ako zložka farieb a ochranných náterov (antikorózne nátery lodí, automobilov), ako farby na povrchovú úpravu betónu a   kameňa, pri laminovaní a výrobe liatych výrobkov a modelov. Skupinová alergia možná s krezylglycidyléterom.

 

Benzokain

Synonymá a iné názvy:
Benzocainum, Aethoform, Ethyl-4-aminob8nzoate, Americaine, Anesthesin, Ethylester kyseliny 4-aminobenzoovej, Anesthane, Orthesin, Ethylester kyseliny para - aminobenzoovej, bParathesin


Benzokain je často používaným liekom na miestne znecitlivenie a môže sa vyskytovať napr. v liekoch proti prechladnutiu, na tlmenie kašľa, prostriedkoch na tíšenie bolesti, v liekoch proti hemoroidom, v adstringent-ných prostriedkoch, v prípravkoch na dezinfekciu kože, proti plesniam na nohách, na kurie oká, otlaky a bradavice. Vyskytuje sa tiež vo výrobkoch na znižovanie chuti do jedla a proti nikotínovej závislosti. Pri precitlivenosti na benzokain býva tiež alergia na prokain a tetrakain. Pretože patri medzi paraamínozlúčeniny, je možná skupinová precitlivenosť na deriváty PABA, suifonamidy, toluylendiamin a parafenylendiamin.

 

Dibromodicyanobután

Synonymá a iné názvy:
Methyldibromo Glutaronitrile (INCI), 2-Bromo-2-(bromomethyl) pentanedinitrile, 2-Bromo-2-(bromomethyl)-glutaronitrile, Tektamer 38, 1,2-Dibromo-2,4-dicyanobutane, MDBGN


Dibromodicyanobután patrí medzi konzervačné látky. Objavuje sa v technických produktoch ako sú disperzné farby, adhezíva a technické oleje. Snadno sa rozpúšťa v acetóne, chloroforme, etylacetáte a benzénu. Rozpúšťa sa aj v methanole, ethanole a étere. Nie je rozpustný vo vode. V EÚ je povolené jeho použitie v kozmetike pre osobnú hygienu - sprchových géloch, šampónoch, čistiacich emulziách.

 

1. Lyral / Kovanol   2 .Budesonid

Synonymá a obchodné názvy:
3-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-Garboxaldehyde 4-(4-Hydroxy-4-methylpentyl)-3-Gyclohexene-1-Garboxaldehyde Lyral®, Kovanol®


Hydroxymethylpentylcyclohexenecarboxaldehyde je syntetický parfum. Je súčasťou - zložkou parfumových kompozícií. Substancia sa nachádza napr. v toaletných vodách, vodách po holení, dezodorantoch. V literatúre sú uvádzané údaje o výskyte tejto látky v rôznych produktoch. Môžu ju obsahovať: Joop Adam (EdT), Joop Homme (EdT), Boss Elements Aqua (EdT), Laura Biagotti ( parfum ), OId Spice (voda po holení), Impulse Night Rhytmus ( aerosól spray ). Piovine ( aerosól spray ), Red Door (aerosól spray ), Poison (EdT), Matas (pleťové mlieko na ruky), Nivea (aerosól spray - pre dámy), Nivea (vapo spray), 8x4 Intensive, Markant (pre mužov).

 

Dvojchroman draselný

Synonymá a iné názvy:
Kálium dichromát, Kálium bichromát, Dvojchroman draselný, Chromé, Chromate, Chromite, Chromium, Kalii dichromas
Chróm patrí medzi najčastejšie príčiny vyvolávajúce kontaktnú dermatídu. Objavuje sa v stopovom množstve ako kontaminácia rôznych látok. S chrómom sa môžeme stretnúť prakticky vo všetkých remeslách ale tiež v domácnosti.

Zlúčeniny chrómu sa vyskytujú na predmetoch, ktoré čerstvo prešli povr­chovou úpravou ako eloxáž, pasivácia, tvrdochróm, konzervácia a tiež galvanizácia. Zlúčeniny chrómu sú súčasťou pigmentov náterových hmôt žltej a oranžovej farby, lakov a impregnačných prostriedkov na drevo. Ďalej sú prítomné v prostriedkoch na vyčiňovanie kože, farbenie kože topánok, pracovných kožených rukavíc a v textilnom priem, ruliet atď., khaki farba odevov. Chróm obsahuje cement, hmota na výrobu žiaruvzdorných tehál, keramické glazúry, farby na sklo a smalty. Môžeme sa s nimi stretnúť tiež pfi výrobe batérií, zápaliek, v litografickom a fotografickom priemysle, v tlačiarňach a vo výparoch vznikajúcich pri zváraní. Môžu byť prítomné v chladiacich a rezných emulziách, v lepidlách, výbušninách a v zábavnej pyrotechnike. Ďalší možný kontakt s chrómom je u agrochemikálií -pesticídy a herbicídy. Chróm obsahujú tiež video a sono magnetofónové pásky, niektoré atramenty a pečiatkové farby. Tiež niektoré jemne mleté potraviny môžu byť kontaminované chrómom (múka, kakao, koreniny a iné).

Pozor - u chrómu existuje možnosť združenej alergie na kobalt.

 

Síran nikelnatý

Názvy: Niccolum sulfurlcum, Síran nikelnatý
Alergizujúcou látkou je ión niklu. Nikel je tvrdý, striebrolesklý kov, odolný voči korózii. Z tohto dôvodu sa pridáva za účelom zušľachtenia do mnohých iných kovov, ale tvorí prímes alebo znečistenie prakticky väčšiny kovov, vrátane vzácnych kovov Nikel sa používa na povrchovú úpravu mnohých predmetov dennej piotreby, na poniklovanie mno­hých nástrojov a pomôcok, na povrchovú úpravu prístrojov. Soli niklu sa používajú tiež ako prísady do bieliacich činidiei ( pracie prostriedky, napr. OMO ), do farieb a glazúr, pri výrobe minerálnych olejov, chemických hnoiív a cementu.
Alergia na nikel sa môže vyskytovať po kontakte :

- s odevnou bižutériou (zipsy .gombíky, prívesky spony ), kovové očká, dierky na obuvi, ďalšie drobné kovové predmety)

- s bižutériou (náušnice, prstene, retiazky prívesky náramky kovové remienky hodiniek.rámy okuliarov...)

- s rôznymi nástrojmi (nožnice, pinzety, nože, kliešte, príbory) a ďalšími kovovými predmetmi (natáčky, pinetky na vlasy, mince, nábytkové kovanie, kovové stoličky, dverové kľučky kľúče, vodovodné kohútiky dáždnikyuzávery na taškách, ihlice na pletenie, náprstky...)

- s klenotmi zo striebra, alpaky, bieleho zlata

- v elektropriemysle (v gaivanovniach, batérie, akumuláttry...)

- v priemysle (chladiace a rezné kvapaliny)

Lokalizácia kontaktnej dermatitídy vedie k silnému podozreniu na prítomnosť niklovej kontaktnej dermatitídy napr. výskyt ekzémov na kontaktných miestach s klenotmi, bižutériou, okuliarmi alebo riflovými gombíkmi - cvočkami. Pri precitlivenosti na nikel je vhodné nahradiť mnohé z vymenovaných predmetov inými materiálmi, napr. z plastických hmôt. Nevyhnutne potrebné predmety možno kryť ochranným lakom, návlekmi, prípadne predmet nechať postriebril
Združená alergia často s kobaltom, paládiom, a ostatnými kovovými soľami.

 

Parabeny RABA

Názvy a synonymá:
PABA, Methyl parahydroxybenzoát, Ethyl parahydroxybenzoát, Propyl parahydroxybenzoát, Butylparahydroxybenzoát , Nipagin, Perservaben, Protaben, Liqua par, Germaben, Nipastat, Phenonip, Undebonzofene C, Parabena mixta, Parabeny zmes, Aseptoform, Lexgard, Parasept, E 214, E 215,E216, E217, E218, E219

Estery kyseliny parahydroxybenzoovej sú konzervačné látky, ktoré sú často používané pri výrobe kozmetických prípravkov ( krémy, pleťové mlieka, rúže a iné ) a liekov na vonkajšie používanie. Ako konzervans sa môžu vyskyto­vať i v niektorých potravinách ( limonády, mušty, rybie výrobky, majonézach, omáčkach, dresingoch na šaláty, horčiciach). V priemysle sa parabeny používajú ako konzervans v olejoch, mazivácb, lepidlách, krémoch na topánky , politúrach na nábytok, leštenkách apod.

Pri alergii na parabény je potrebné vyvarovať sa kontaktu s nasledujúcimi liekmi na vonkajšie použitie : Aknefug-liquid N lot., Aknefug-simplex lot., Ambiderman cr., Aviril H ung., Bepanthen 5% liq., Bioplant lot, Cinchocain ung., Cremor leniens, Cremor neoaquasorb, Cutilan, Deflatol lot., Delatar ung., Dermovate scalp.applic. liq., Dexamethazon ung., Dexamethazon pix ung., Duvira gel, Endiaron pst., Eudyna gel, Framycoin ung., Furantoin pst., Gelargin gel, Heparoid gel, Heparoid ung., Hirudold ung., Hydrocortison ung., Ketazon ung., Ketazon comp. Ing., Ketazon H ung., Ketazon mix ung., Lipactjn gel, Lipobase cr., Maxitrol ung. Opht., Neopeviton ung., Nerisona cr., 0-Dexamethazon ung., 0-Framykoin ung., 0-Hydrocortizon ung., 0-Sulphathiazol ung., Oral B sensitive with fluoride stm. pst, Pityol ung., Proctolog cr., Spofazur stm. Gel, Triamcinolon ung., Viru-Merz gel a iných.

Medzi jednotlivými paraaminozlúčeninami a sulfonamidmi je možná skupinová precitlivenosť.

 

Sesquiterpenlakton - zmes

Synonymá:
Sesquiterpenlaktonová zmes, Lactonum sesquiterpeni. Zmes terpénov (alantolacton + costunolid + dehydrocostunolid) Zmes rovnakých dielov alantolactonu, costunolidu a dehydrocostunolidu.

Táto zmes obsahuje 3 látky, ktoré sa vyskytujú veľmi často v mnohých zložnokvetých rastlinách. Niektorú z uvedených látok obsahujú napr. chryzantémy, rebríček ( myší chvost ), palina, harmanček, šalvia, arnika, vratič, margaréta, artičôk a ďalšie.
Prejavy kontaktného ekzému sa objavujú väčšinou na rukách. Prach zo suchých rastlín a/alebo peľ môžu byť príčinou kontaktného ekzému aj na iných častiach tela, nekrytých oblečením.

Okrem kontaktnej precitlivenosti na samotné rastliny je potrebné myslieť aj na nasledovné výrobky, ktoré môžu obsahovať prírodné extrakty z rastlín (tinktúry), s obsahom niektorých alergénov. Ide predovšetkým o tzv. prírod­nú kozmetiku, o tzv.zdravú prírodnú výživu, masti, krémy, tinktúry a lóciá s rastlinnými výťažkami a rad ďalších produktov.

Skupinová precitlivenosť môže existovať s mnohými ďalšími rastlinami tejto skupiny, ale aj s vavrínom alebo rododendronom.

 

Parfémy - zmes

Synonymá:
Fragrance mixta, Parfumy - zmes, Duftstoff -Mix
Parfumácia kozmetických, ale aj iných výrobkov, môže vyvolať kontaktnú alergiu. Zmes 8 najčastejšie používaných vonných látok, ktoré mozu tuto alergiu vyvolať, tvorí súčasti tejto testovacej zmesi ( niektoré voŕiavky obsahujú až 100 jednotlivých zložiek). Látky, ktoré sú obsahom tejto zmesi parfumov sa môžu najčastejšie vyskytovať:

- v kozmetických výrobkoch ( parfumy, kolínske vody, toaletné vody, vlasové vody, šampóny, vody po holení, ústne vody, rúže, make-upy, líčidlá, mydlá, peny do kúpeľa, krémy a mlieka, pleťové vody, dezodoranty...)

- v liečivách ( krémy, masti, čapíky)

- v čistiacich prostriedkoch rôzneho druhu a v osviežovačoch vzduchu

- v potravinárstve (zmrzliny, žuvačky, cukríky, cukrárske výrobky a pečivo, nealkoholické nápoje, aromatizované čaje, vermúty, pudingy, želé, a ďalšie)

Skupinová alebo združená precitlivenosť sa môže vyskytnúť na peruviánsky balzam, kolofóniu, dechty, propolis.

 

BPF - RESIN (Formaldehydováživica)

Synonymá:
butylfenolformaldehydová živica, 4-para-tert.butylphenolformaldehyd resin, PTBP formaldehyde resin, Butylphen, 4(1,1-dimethylethyl)phenol 4-terc. Butylfenolformaldehydová živica, butylfenolformaldehydová živica, Resina paraterc.butyl-fenol-formaldehydi, Alreseni PA 103

Ide o látku z veľkej skupiny syntetických živíc, ktoré vznikajú reakciou fenolu, rezorcinolu a formaldehydu. Najčastejšie sa používa ako súčasť lepi­diel na gumu a kožu, na lamináty a tmely, ale tiež na impregnáciu a na povr­chovú úpravu tkanín. Tvorí hlavnú zložku neoprénových lepidiel (Chemoprén), používaných pri výrobe obuvi (lepenie podrážok), alebo iných gumových a kožených doplnkov, ako sú remienky na hodinky, opasky, klobúkové pásky a pod.

Je častou súčasťou tesniacich tmelov na murivo, môže sa vyskytovať v preglejkách, v čalúnení a v sklenej vate.

Ďalej sa môžu butylformaldehydové živice vyskytovať ako zložky lepidiel v zubných protézach a v umelých nechtoch. Môžeme sa s nimi stretnúť tiež v niektorých dezinfekčných, dezodoračných, a insekticídnych prostriedkoch, ale aj pri výrobe a vyvolávaní filmov, pri výrobe atramentov a špeciálnych papierov.

 

Parfémy - zmes II.

Parfumovanie kozmetických, ale aj iných výrobkov, môže vyvolať kontaktnú alergiu. Súčasťou tejto zmesi je 6 parfumov z 26, ktoré musia výrobcovia uvádzať na obaloch kozmetických prostriedkov, ak prekročia určitú koncen­tráciu. Pokiaľ nie je stanovená hranica prekročená, daný parfum nie je na obale uvedený, ale aj tak môže vyvolať alergiu.
Zmes Parfumy II obsahuje:
5% alfa-Hexyl-cinnamaldehyde, 1% Citral, 0,5% Citronelol, 2,5% Farnesol, 2,5% Kumarin a 2,5% Lyral® (KovanoP)
Tieto parfumy sa vyskytujú:

- v kozmetických výrobkoch (parfémy, kolínske vody, toaletné vody, vlasové vody, šampóny, vody po holení, ústne vody, rúže, make upy líčidla, mydla, peny do kúpela, krémy mlieka a pleťové vody, deodoranty ai.)

- v liečivých prostriedkoch ( krémy, masti, čapíky)

- v pracích práškoch a avivážach

- v čistiacich prostriedkoch rôzneho druhu a osviežovačoch vzduchu
- v potravinárstve ( zmrzliny, žvýkačky, cukríky, cukrárske výrobky, nealkoholické nápoje, vermuty a ďalšie )

- v technických kvapalinách

 

Peruánský balzam

Synonymá a iné názvy:
Peruánský balzam, Balsam Peru, Balsamum peruvianum. Indián balsam, China oil, Black balsam, Honduras balsam, Surinam balsam, Myroxylon Pereirae
Peruánský balzam sa získava z tlejúceho kmeňa stromu Myroxylon balsa­mum var. pereira, ktorý rastie v strednej a južnej Amerike. Obsahuje množstvo rozličných látok, ktoré nie sú všetky presne definované a ich obsah nie je vždy rovnaký.Rovnaké alebo chemicky veľmi podobné alergény sú súčasti iných balzamov a esenciálnych rastlinných olejov. Z tohto dôvodu sa peruán­ský balzam považuje za indikátor kontaktnej alergie na prírodné živice, zmesi korení a vonné látky.

Peruánský balzam sa vyskytuje v mnohých liekoch na vonkajšie použitie, zvlášť na liečbu ekzémov dolných končatín, hemoroidov, omrzlín, popálenín (Višnevského balzam), svrabu, ako vonná zmes v kozmetike (toaletné mydlá, vlasové vody, rúže, zubné pasty, prostriedky pred a po holení), v ole­jových farbách, vo farbách na porcelán a kameninu, v aromatizovaných čajoch, nealkoholických nápojoch (oranžády, kola), aperitívoch a vermutoch, v zubnom lekárstve ako aromatická substancia pre cement a tekutiny, v koreniacich zmesiach (vanilka, škorica, klinčeky, karí).

Združená precitlivenosť často na kolofóniu, propolis, benzoové a škoricové zlúčeniny, vonné látky a parfumy, dechty, terpentín.

 

Merkapto mix a Merkaptobenzothiazol

Názvy látok a synonymá:
MBT, Dibenzylthiazole Disulphide, MBTS, Mercaptobenzothiazoldisulfid, 2,2'-Dithiobis /benzothiazole/, N-Cyklohexylbenzothiazyl Sulphenamide, Morpholinylmercaptobenzothiazol, 2-(4-Morpholinylthio)-Benzothiazole, MBS, Benzothiazyl-2-sulfenmorpholid, Akrochem OBTS, Amax, Noceller MSA, Sanceller NOB, Soxinol NBS-G, Vulcafor MBS, Vulkacit DM, MOR, MBT, Deiac MOR, Captax, Dermacid, Mertax, Thiotax, Rotax, Durax, Santocure, Altax, Thiofide
Tieto látky sa používajú pri výrobe gumy ako akcelerátor vulkanizácie a prostriedok proti starnutiu gumy v gumárenskom priemysle. Môžu sa vysky­tovať v gume, ktorá je v tesnom kontakte s kožou (ochranné pracovné rukavice, ochranné okuliare, masky, dýchacie prístroje , gumové zástery, pogumovaný textil, kondómy, sluchové aparáty, káble, hadice, gumová obuv, gumové lopty, gumové cverny v pružnom okraji bielizne, ponožiek a v elastických obväzoch, ďalej môže byť súčasťou lepidiel na báze gumy a neoprénu, gumových hračiek,  cumlíkov, držadiel, tesnení,  podlahových  krytín.

Merkaptobenzothiazol je súčasťou niektorých nemrznúcich antikorozívnych chla­diacich kvapalín, môžu ho obsahovať hydraulické kvapaliny, lepidla na obuv, pridáva sa ako aditívum do mazacích a rezných olejov. Vo veterinárnej praxi môže byť súčasťou prípravkov proti blchám, tiež ako fungicídny a baktericídny prípravok. Vyskytuje sa i v niektorých fotografických emulziách.

Medzi derivátmi benzothiazolu existuje silná skupinová precitlivenosť.

 

Kalafunal Kolofónia

Synonymá a iné názvy:
Kolofónia, Kalafuna, Resina terebinthinae, Rosin gum, Abitol, Abietic acid, Colophonium, Rosin, Tall oil, Methyl abietate alcohol
Kolofónia a jej deriváty sa vyskytujú v mnohých predmetoch dennej potreby. Deriváty kolofónie sú používané vo výrobkoch zo syntetickej gumy, v podla­hových krytinách, v lakoch, vo farbách, glazúrach , kolofóniu môžu obsaho­vať vosky, vysušujúce látky, látky používané na letovanie, lepiace a izo­lačné pásky a bežné zdravotnícke leukoplasty. Prírodné živice sa používajú na potieranie sláčikov strunových hudobných nástrojov, na protisklzové potieranie baletnej obuvi, rukovätí tenisových rakiet,, remeňov a pri zabíjačke na strhávanie chlpov z krupónu.
Môžu byť súčasťou kozmetických prípravkov ( očné tiene, maškara, mydlá, vlasové šampóny, depilátory, rúže, make up, laky na nechty a pod. ). Kolofónia je súčasťou zubárskych materiálov napr. otlačkových hmôt.

Skupinová precitlivenosť:
s terpentínom, drevnými dechtami, perubalzámom, propolisom, vonnými látkami, abietovou kyselinou, balzamami zo smreku, borovice a inými.


« SpäťDiskusia k článku »