Služby

Liečba TOMESA

TOMESA - moderný spôsob liečby kožných ochorení s výbornými výsledkami, kde sa pacient môže prihlásiť sám alebo cez kožného lekára. Pri doporučení liečby od kožného lekára pacient uhrádza len vstup 70 €, pričom poisťovňa mu prepláca 25 terapii, 1 až 2x ročne podľa poisťovne. Bez doporučenia si pacient hradí liečbu v plnej výške.

V Bratislave sa realizuje TOMESA v centre na Opavskej 26, tel.č.: 02/54 79 21 75. Na tomto čísle sa treba vždy objednať.

Bližšie informácie tomesa.sk

SYSTÉM TOMESA


Synchrónna balneofototerapia vykonávaná zariadením Tomesa predstavuje kombináciu súčasného /synchrónneho/ liečebného pôsobeniaúzkopásmovej UVB fototerapie a balneoterapie s použitím špeciálneho soľného roztoku /imituje zloženie soli Mŕtveho mora/.1 Balneoterapio sa opiera o prírodné zdroje. Soľný kúpeľ pôsobí keratolyticky, eluuje niektoré mediátory zánetov a zvýšenou hydratóciou podporuje účinky ultrafialového žiarenia. Kúpeľ obsahuje chemicky čistú soľ, ktorá svojim zložením imituje Mŕtve more. Fototerapia využíva vysokoúčinné, úzkopósmové, monochromatické UVB žiariče bez škodlivých zložiek spektra, ktoré umožňujú aplikovaf až 10 krát vyššie dávky UVB.

HISTÓRIA
Už stáročia ľudia využívajú slnečné žiarenie a soľný kúpeľ ako prírodný liek. Použitie morskej soli o umelého ožarovania je známe napr. v nemeckých kúpeľoch Bentheim. V prirodzených podmienkach sa balneofototerapia vykonáva pri Mŕtvom mori, v Modrej Lagúne na Islande, atď. Iniciátorom myšlienky napodobnif liečbu pri Mŕtvom mori, kde je najväčšia koncentrácia solí a intenzívne UV žiarenie, bol K. Schneider, ktorý analogické procedúry zaviedol v roku 1983 v hessenskych kúpeľoch Bod Salzschlirf.2 Pre výborné liečebné výsledky sa v roku 1992 pôvodný penzión rozšíril na dva liečebné domy s názvom TOMESA - Fachklinik. TOMESA je akronymom z Totes Meer Salz. Metóda TOMESA bola postupne úspešne vyskúšaná na klinike Charite v Berlíne, na Nemeckej klinike pre diagnostiku vo Wiesbadene a v roku 1995 vykonávaná v 13 dermatologických ambulanciách v Nemecku. Postupne sa metóda TOMESA rozšírila do Talianska, Českej republiky a na Slovensko.

POPIS ZARIADENIA
Systém TOMESA je žiarič celotelového typu. Systém TOMESA je vyrábaný jediným výrobcom - firmou GRUNBECK GmbH v Nemecku. Táto technológia je celosvetovo chránená patentami. V liečebnom centre v Bratislave je umiiestnených 6 terapeutických zariadení TOMESA v jednotlivých kójach. Každá kója je uzavierateľná pre jedného pacienta. V kóji je umiestnený sprchový kút k použitiu pred liečebnou kúpeľnou procedúrou /u ekzematikov tiež po kúpeli/ a vybavenie pre odloženie oblečenia, ďalej samotné zariadenie TOMESA, ktoré pozostáva z anatomickej vane spojenej s konštrukciou "nebies" s UVB trubicami umiestnenej nad vaňou. V kóji je ďalej regulačná a filtračná skriňa.Vaňa má výšku 45 cm, je z plastickej hmoty a je anatomicky tvarovaná tok, že umožňuje pohodlné uloženie hlavy a končatín, oko aj otáčanie pacienta. Je koncipovaná na objem 300 I soľného roztoku. Ide o soľný roztok, ktorého zloženie je prakticky rovnaké oko zloženie Mŕtveho mora. Nad vaňou sú umiestnené ožarovocie "nebesá" s reflexným obložením, vybavené 5 lampami Philips TL 01 /100 Watt/ o dĺžke 150 cm, ktoré vyžarujú úzkopásmové UVB spektrum /311nm/.

POPIS PROCEDÚRY
DÍžka a spôsob liečby pacienta sú individuálne konzultované s odborným lekárom a podľa pokynov lekára zaškolené sestry naprogramujú na vonkajšom displeji regulačnej skrine vhodnú teplotu kúpeľa /36 -37°C/, pH /7,0/, dobu kúpeľa IS - 30 min./, expozičnú dobu žiarenia /I - 30 min/. Nevyhnutnou podmienkou pre pacienta a personál sú ochranné okuliare s UV filtrom a dodržanie ďalších bezpečnostných opatrení.


Po uložení pacienta do vane solárium klesne do vzdialenosti 75 cm nad hladinou vody. Proces liečby je príjemný, nedráždivý a bezpečný. V prípade akejkolvek komplikácie pacient potiahne mechanický vypínač zariadenia. Pacient sa vo vode otáča z dôvodu rovnomerného ožiarenia, a to podľa intervalových zvukových signálov, ktoré sú naprogramované v počítači. Počas celej procedúri sa sestra zdržuje v blízkosti kóje, kontroluje celý priebeh procedúry a je pacientovi okamžite v prípade potreby k dispozícii.
Po vystúpení pacienta z vody sestra odsaje špeciálnym vodným vysávačom vlasy, šupiny a iné mechanické nečistoty a vydezinfikuje vaňu, sprchu a podlahu boxu, kde sa vaňa nachádza. Soľný roztok so prečerpá do filtračnej skrine, kde sa čistí mechanicky, chemicky a boktericidne s UVC lampami. No záver sa roztok dechloruje. Celý proces trvá 15-20 minút. Potom so hygienicky nezávadný roztok vracia do vane, pričom obsah soli zostáva zachovaný.


Všetky procesy filtrácie a čistenia sú zaizované, riadené a kontrolované počítačom. Zariadenie je pod stálou 24 hodinovou technickou kontrolou a má veľký počet bezpečnostných prvkov pre prípad poruchy funkcie jednotlivých častí. V nočných hodinách prebieha pravidelná údržba, výmena soľných roztokov, lámp, atď. Tento systém umožňuje racionálne,   ekonomické   šetrenie   vody   aj   pomerne   drahého   solného koncentrátu, ktorý možno použiť pre 15 prevádzkových hodín alebo 30 pacientov. Používaná originálna soľ nemeckej výroby má nasledovné percentuálne zloženie: chloridy 62,8, natrium 12,9, magnezium 12,3, kalcium 3,4, kálium 2,2, sulfáty 2,4, stroncium 0,7, HC03 0,9 a ďalej bróm, jód, selén a stopové prvky 2,5. Podľa diagnózy a štádia dermatóz je používaná 15% a 8% koncentrácia predovšetkým pre psoriázu, 1% a 0,5% koncentrácia pre atopický ekzém.

INDIKÁCIE A KONTRAINDIKACIE
Indikácie so riadia obecnými zásadami fototerapie, t.j. je vhodná pre stavy, ktoré sú rozsiahle /nad 25% povrchu/, alebo kde je lokálna liečba a klasická fototerapia málo efektívne. Medzi hlavné diagnózy patrí:

 1. psoriáza všetkých foriem, vrátane artropatickej
 2. atopický ekzém
 3. vitiligo
 4. seboroickó dermatitída
 5. parapsoriosis guttata
 6. lichen ruber planus
 7. okne, hlavne ťažké formy
 8. ichtyózy
 9. mycosis fugoides
 10. prurigo nodularis, pruritus
 11. sklerodermie
 12. artropatie

Kontroindikácie   sú   obdobné   ako   u iných   druhov   fototerapie   alebo balneoterapie:

 • akútna exacerbácio
 • fotodermatózy o vnútorné alebo vonkajšie používanie fotosenzibilizótorov
 • kožné prekoncerózy o nádory s výnimkou mycosis fungoides, štádium I o II.
 • onkologický pacienti liečení chemoterapiou
 • infekčné ochorenia, vrátane impetiginizovaných kožných chorôb, ďalej pemfigus o pemfigoid
 • pacienti nepohyblivý alebo veľmi obtiažne pohyblivý
 • pacienti s ťažkými chorobami srdca o ciev, látkovej premeny /diobetes mellitus, tyreopotie, hepatopotie o nefropotie/ a pacienti s poruchami imunity
 • katarakta a afokie
 • pacienti s fožkými duševnými chorobami o epilepsiou, osoby drogovo závislé

SCHÉMA LIEČBY /protokol/


Medzi obecné zásady patrí:
1.    Procedúry sú stanovované kožným lekárom, ktorý taktiež priebežne kontroluje priebeh terapie o liečebné výsledky. Lekár určuje fototyp, event. prevádza fototesty, vypisuje sprievodný formulár s expozičnými časmi a časmi pre kúpeľ. Počiatočná dávka sa pohybuje v intervale od 1 - 8 min. /31 - 248 mJ/cm2V, zvyšovanie expozícií sa deje podľa tolerancie o 1-2 min. /31 - 62 mJ/cm2 do 20, max. 30 minút. Vzhľadom k otáčaniu pacienta tak pripadá na každé prístupné miesto kožného povrchu cca 7 min. expozície. Stredná kumulatívna dávka sa pohybuje okolo 7 - J/cm2.

Strmejšie zvyšovanie dáviek fototerapie sa osvedčilo u psoriázy, kde je priebeh hojenia lineárny, zatiaľ čo pozvolné opatrné zvyšovanie je vhodnejšie pri atopickom ekzéme, kde priebeh hojenia je oj v priebehu fototerapie kolísavý. Samozrejme je dôsledne monitorovaný možný erytém, ktorý bol však zaznamenaný len veľmi sporadicky.

2. Frekvencia počtu ožarovaní v týždni sa v základnej kúre pohybuje v rozpätí priemerne 5 - 6krát týždenne. Počet terapií zo týždeň by nemal byť nižší oko 3krát o vyšší než 6krát. Základná kúra predstavuje 24 procedúr, na ktorú sa podľa potreby naviaže udržovacia liečba
v rozsahu 20 procedúr v menšej frekvencii - podľa stavu pacienta.

Pri ožarovaní 3krát týždenne je nástup efektu  pomalší - k zhojeniu dochádza v priemere až zo 2,5 mesiaca. Udržovacia  kúra  signifikantne  predlžuje  dobu  trvania  remisií,   podľa klinického   stavu   pacienta   sa   vykonáva   v rozpätí   2-4   mesiacov. Frekvencia sa pohybuje v priemere od 1 - 2krát týždenne. U žien je obdobie menštruácie prekrývané pomocou fotorepie.

3. Bezpečnostné zásady pre pacientov o personál sú okuliare, krytie pigmentových prejovou /napr. leukoplastom/. V deň ožarovania nie je vhodné vystavovaf so ďalšiemu prirodzenému alebo umelému UVžiareniu.


Výhody starostlivosti v liečebnom centre

 • prevádzkové hodiny od 6:00 - 20:00 hod., takže liečbu je možné obsolvovaf mimo pracovnej doby. Recepcia sa pri stanovovaní termínov vyšetrenia o procedúr snaží výsf maximálne v ústrety časovým možnostiam pacienta, objednáva ho no presne určený časový termín.
 • jednoduchá dostupnost vďaka lokalizácie v blízkosti centra Bratislavy s viacerými možnosťami výberu mestskej dopravy. Umiestnenie na prízemí umožňuje prístup oj menej pohyblivým pacientom.
 • umožňuje ambulantnú liečbu bez nutnosti hospitalizácie

Počas terapie mali pacienti tzv. „ kortikoidné prázdniny".Remisie po ukončení terapie trvali od 2 - 8 mesiacov, v priemere 6 mesiacov, a to v závislosti na výskyte provokačných faktorov. V prípade recidív bol rozsah postihnutia len 15 - 20% oproti pôvodnému stavu pred liečbou.U pacientov došlo taktiež k zlepšeniu kĺbnych problémov cca u 55% pacientov s artropatickou psoriázou.Žiadne závažné sprievodné nežiadúce účinky a komplikácie neboli pozorované. Ojedinelé sa vyskytol mierny prechodný erytém, ktorý však považujeme za liečebne účelný.

DISKUSIA A ZAVER

Výhody synchrónnej balneofototerapíe:


1. Oproti klasickei fototerpaii a PUVA fototerapii má synchrónna balneoťototerapig tieto výhody:

 1. liečba je veľmi účinná, dosahuje 78 - 91% úspešnosť podľa diagnózy, nástup účinku je rýchlejší. Zahojenie nastáva v priemere po 30 procedúrach. Recidívy prebiehajú v menšom rozsahu.
 2. K liečbe nie sú okrem vyslovene závažných a ťažkých prípadov potrebné perorálne medikócie ani lokálna liečba
 3. Liečba je relatívne ekonomicky nenáročná z hľadiska času a financií,
 4. Liečebné protokoly sú ľahko pochopiteľné a dodržovateľné pre pacienta a lekára,
 5. Kúpeľom po celú dobu ožarovania je dosiahnutý lepší prienik UV žiarenia do kože, lepšia hydratócia, eluácia fotoabsorbčných látok, dochádza k priamemu podpornému liečebnému pôsobeniu aktívnych látok obsiahnutých v soľnom roztoku.

2.   Oproti pobytu pri Mŕtvom mori sú tieto výhody:

 1. možnosť liečby po celý rok
 2. možnosť dlhodobejšej liečby, základná a udržovacia
 3. kontrolované dávky žiarenia
 4. mnohým pacientom nevyhovuje, resp. stav zhoršuje vysoká teplota pri Mŕtvom mori
 5. liečenie je finančne menej nákladné než pobyt pri Mŕtvom mori
 6. pacient si nemusí brať dovolenku, zostáva doma pri rodine

3.   Oproti hospitalizácii a kúpeľom je výhoda v tom, že:

 1. liečba je bez pracovnej neschopnosti, čo má vplyv na ekonomiku jedinca a zdravotných poisťovní
 2. nie sú psychologické dopady hospitalizácie a odlúčenia od domáceho a rodinného prostredia

Záverom je možné konštatovať, že ide o modernú, veľmi účinnú metódu, zaujímavú pre pacienta aj lekára. Táto nová metóda liečby prináša vysokú účinnosť, rýchly nástup účinku, kratšiu dobu hojenia, minimálne nežiadúce účinky a vysokú komplianciu pacienta.


« SpäťDiskusia k článku »